Ons Kinnehim

Vereniging Ons Kinnehim

De Lawn Bowls- en Koersbalvereniging Ons Kinnehim kent een lange geschiedenis. Al op 15 april 1989 werd de vereniging officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel!

Bestuur en organisatie

Zoals elke vereniging kent ook Ons Kinnehim een aantal organen en functies.

Bestuur:
Algemeen: via e-mail bestuur@ons-kinnehim.nl

Voorzitter: Rita Klasen via e.klasen@telfort.nl
Secretaris: Rita Schrijber via rschrijber@ziggo.nl
Penningmeester: Winda Lo
Algemene leden:
Betty Schiltman
Marjan Koster

Technische commissie:
Betty Schiltman
Jan Kulk

Wedstrijdsecretariaat:
Betty Schiltman via e-mail: hschiltman08@hetnet.nl

Beheer website:
Via e-mail: beheer@ons-kinnehim.nl
Marian Koster – inhoudelijke aangelegenheden
Via e-mail: admin@ons-kinnehim.nl
Ruud Paauwe – technische zaken

Statuten

Nog te plaatsen

Huishoudelijk reglement

Het laatste Huishoudelijk reglement van Ons Kinnehim kunt u hier bekijken.
Het dateert van 2010 en zal waarschijnlijk tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2020 vervangen worden door en modernere versie.
Deze zult u te zijner tijd ook hier kunnen vinden.

Privacyverklaring

Nog te plaatsen