Ons Kinnehim

Vereniging Ons Kinnehim

De Lawn Bowls- en Koersbalvereniging Ons Kinnehim kent een lange geschiedenis. Al op 15 april 1989 werd de vereniging officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel!

Bestuur en organisatie

Zoals elke vereniging kent ook Ons Kinnehim een aantal organen en functies.

Bestuur:
Algemeen: via e-mail bestuur@ons-kinnehim.nl

Voorzitter: Ingrid de Jong (ad interim)
Secretaris: Rita Schrijber
Penningmeester: Winda Lo
Wedstrijdsecretariaat: Betty Schiltman
Algemene zaken: Marjan Koster

Technische commissie:
Jan Dolieslager
Wim Grillis
Jan Kulk

Wedstrijdsecretariaat:
Betty Schiltman

Competitiestanden:
Ineke Nagtegaal
Frans Poeltuyn

NK’s en clubtoernooien:
Indeling en uitslagen – Ingrid de Jong

Fotomateriaal:
Betty Schiltman en Ingrid de Jong

Beheer website:
Ruud Paauwe via e-mail: beheer@ons-kinnehim.nl

Statuten

Op te vragen bij secretariaat.

Huishoudelijk Reglement

Op te vragen bij secretariaat.