Disclaimer

Auteursrechten:
© 2019-2024 Alle rechten voorbehouden. Deze website en haar content zijn eigendom van Lawn Bowls- en Koersbalvereniging Ons Kinnehim te Haarlem. Gepubliceerde foto’s en teksten zijn eigendom van Ons Kinnehim dan wel geplaatst met toestemming van rechthebbenden en mogen niet gekopieerd en verder gepubliceerd worden zonder toestemming van Ons Kinnehim dan wel de rechthebbenden.

Gegevensverzameling:
deze website verzamelt geen gegevens van u aan de hand van uw browse-gedrag en maakt derhalve geen gebruik van cookies.

Privacy:
persoonsgegevens worden behandeld conform de AVG. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden met uitzondering van de NIOBB ten behoeve van het persoonlijk lidmaatschap van deze bond. Voor informatie over uw persoonsgegevens zoals inzien of verwijderen kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@ons-kinnehim.nl.