Lenie van Gunsteren overleden

Heden bereikte ons het droeve bericht dat één van onze oudste leden, Lenie van Gunsteren is overleden.

Tot vorig jaar september speelde zij op de dinsdagmiddag en woensdagmorgen en was zij een speelster, die werkelijk niet voor een kleintje vervaard was, een geduchte tegenstander voor velen.

We zullen haar missen. Lenie is bijna 96 jaar geworden.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Bestuur LBKB Ons Kinnehim.

Rouwkaart Lenie van Gunsteren

Verenigingsdag Ons Kinnehim zaterdag 25 juli

Zaterdag 25 juli is de eerste verenigingsdag van dit jaar gespeeld. Al met al was het groot succes mede door de 32 deelnemers aan de Australian Pairs.  Het weer zat even tegen, het buffet niet en na afloop werden de prijzen verdeeld over Elly en Jan Dolieslager (3e), Els Tanis en Frans Poeltuyn (2e) en Saskia Schaft en Jan Reinders op de eerste plaats. Een uitgebreider verslag van Rita Schrijber met foto’s van Ingrid de Jong is te vinden op de pagina Nieuws

Restant wedstrijden: After Corona

Voor een ieder die het bericht nog niet per e-mail heeft ontvangen: de voorzitter, Rita Klasen, heeft ons een overzicht van alle resterende wedstrijden en evenementen in het outdoor-seizoen 2020 gestuurd. Zoals ze zelf zegt: “Jullie missen op deze agenda nog de Algemene Ledenvergadering” maar daar wordt nog een oplossing voor gezocht. Het volledige overzicht vindt u op de pagina Nieuws en Mededelingen onder het kopje Restant wedstrijden na de corona.

Bowls op zaterdag

Dankzij de corona-pandemie en de lock-down kunnen allerlei toernooien en wedstrijden, waaronder NK’s, niet meer doorgaan in de weekenden. Daarom heeft het bestuur besloten om ook op zaterdagen de baan open te stellen voor een partijtje bowls. U kunt terecht aan de Zomervaart vanaf 10.30 uur. Uiteraard gelden dezelfde regels als voor de doordeweekse dagen.

En mocht u geïnteresseerd zijn: ook op zaterdag kunt u onze nieuwe shirts kopen voor slechts € 15 per stuk, uiteraard contant af te rekenen aan de kassa.

Het nieuwe club-shirt van Ons Kinnehim

Adje Soffers overleden.

Helaas kregen wij het droeve bericht, dat Adje Soffers vanmorgen, zaterdag 13 juni om 11 uur, na een kort ziekbed is overleden. Op 20 juni zou zij 72 jaar zijn geworden.

Adje was vanaf de oprichting van OSV Bowls Breda (23 juli 1992) lid van die vereniging en was behalve als speelster ook vele jaren actief als Umpire.
Bij vele bowls verenigingen in Nederland, dus ook bij ons,  was zij een goede bekende en graag geziene gast, als speelster en als Umpire.

De hele Nederlandse bowls gemeenschap verliest in Adje een zeer gewaardeerd en geliefd persoon.

Wij wensen de familie van Adje veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur LBKB Ons Kinnehim

JAN HEIJNE OVERLEDEN.

Ook deze week kregen wij het droeve bericht, dat Jan Heijne, jarenlang lid van onze vereniging tot vorig najaar, het Coronavirus niet heeft overleefd.
Vanwege zijn broze gezondheid moest hij het laatste najaar afzien van het bowlsspelen en is hij verhuisd naar Zorgcentrum Kennemerduin te Heemstede, alwaar zijn vrouw reeds verbleef.
Door deze omstandigheden is een lang verblijf aldaar hen helaas niet gegund.
Wij wensen zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het Bestuur van Ons Kinnehim

SIMON OUWERKERK OVERLEDEN

Deze week bereikte ons het droeve bericht, dat Simon na een kort ziekbed is overleden. Na het verzenden van onze e-mail betreffende de gang van zaken
voor het zomerseizoen antwoordde hij nog per e-mail aan Rita Klasen, dat hij weliswaar in het ziekenhuis lag, maar dat hij zijn verplichtingen aan de club zou nakomen.
Nadat hij uit Spanje was teruggekeerd, bleek dat hij van daaruit het Coronavirus had meegenomen.
Ineens verslechterde zijn situatie met alle droevige gevolgen van dien.
We verliezen in Simon een bowlsvriend van het eerste uur, je kon altijd op hem rekenen, altijd enthousiast.
Wij wensen zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het Bestuur van Ons Kinnehim.

Het Corona-virus: een brief van de voorzitter

Het corona-virus raakt ook onze vereniging: de indoor-competitie in Haarlem-Noord is al gestaakt en zoals het er naar uit ziet zal ook de start van het outdoor-seizoen in de problemen gaan komen.
De voorzitter heeft daarom de volgende brief uit doen gaan. Mocht u deze niet per e-mail ontvangen hebben dan kunt u deze hieronder openen.

Indoor bowls tot 1 april vervallen

De uitbraak van het coronavirus COVID-19 laat ook de bowls niet ongemoeid.
Het bestuur van Onze Gezellen heeft besloten alle gebruik van hun sporthal te staken tot 1 april.
Dit betekent dat de indoorbowls op dinsdagmiddag, vrijdagochtend en vrijdagmiddag ook niet doorgaan.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

Inschrijven Variabowls (17 april) en Superpairs (18/19 juli)

Ter afsluiting van het indoorseizoen 2019-2020 organiseert Haarlem Bowls weer het jaarlijkse Variabowls op 17 april as.. Informatie vindt u in bijgaand document. Inschrijven kan alleen op de baan in Haarlem-Noord bij de spelleider, en wel vóór 12 april as..

Ook organiseert Haarlem-Bowls op 18 en 19 juli 2020 weer haar jaarlijkse evenement Superpairs. Informatie vindt u in bijgaand document. Inschrijven kan alleen bij Betty Schiltman, die zorgdraagt voor aanmelding van de teams bij de organisatie.