Archief-Personen

 

Onze voorzitter, Rita Klasen, overleden

Ons bereikte het droeve bericht dat toch nog onverwachts onze voorzitter, Rita Klasen, j.l. maandagavond in alle rust is overleden.
Rita leerden wij kennen rond het jaar 2012, toen zij met haar kleinkinderen Amanda en Giovanni , die waren uitgenodigd voor een kindertraining, die destijds nog op het programma stond van onze vereniging , meekwam naar de baan op de Zomervaart.
Bij het bekijken van ons sportje vond zij het dermate boeiend, dat ook zij besloot een balletje te gaan rollen op de seniorentijden. En dat bleek een groot succes, Rita groeide in korte tijd uit tot een uitstekende speelster, die de sport goed aanvoelde.
Menige wedstrijd en ook Nederlandse Kampioenschappen viel zij, samen met Betty Schiltman, Frank de Vries en Dennis Mijnheimer in de prijzen.
Zelfs ging zij als speelster in het 4-tallig Nederlands damesteam mee naar de open kampioenschappen in China, waar zij goed presteerde.
Het bleef echter niet alleen bij spelen.
Het geboren verenigingsdier, bleek later, interesseerde zich oprecht voor het wel en wee van de vereniging. Dit had tot gevolg dat zij in het jaar 2014 officieel tot het bestuur toetrad op het secretariaat, met als specialisatie Public Relations. Dit deed zij met veel enthousiasme, de vele contacten in de Haarlemse Sportwereld, met name als voorzitter van de wielersportvereniging Excelsior, wat zij 25 jaar heeft bekleed, kwamen haar hierbij goed van pas. Dit straalde ook af op onze vereniging.

Door het plotseling aftreden van voorzitter Corrie Windle in 2017 ontstond een lacune in het bestuur. Rita trad op als interim voorzitter totdat zij op 8 mei 2018 bij de ALV unaniem tot voorzitter werd gekozen. Wat een openbaring, Rita bleek een bestuurster in hart en nieren, kon als voorzitter alle in en outs delegeren en nam geen blad voor de mond als er werkelijk iets onredelijks gebeurde of werd gezegd. Zij kon op een subtiele heldere manier het probleem duidelijk maken en daarmee de situatie goed afronden.
Ook moeten wij helaas benoemen hoe zij tijdens die jaren tot nu toe in het leven stond, toen daags na het genoemde kampioenschap in China en na het te veel slikken van paracetamol vanwege rugpijn bij een doktersbezoek bleek, dat zij ernstig ziek was. Zij liet zich echter niet uit het veld slaan, ging alle medische behandelingen aan, die gelukkig haar een goed deel van leven teruggaven, tot na enige jaren geleden toch wat agressie optrad in het ziekteproces en zij in een rolstoel belandde. Het spelen was er niet meer bij, maar toch gaf zij acte de présence op de baan bij toernooien en bij de reguliere speeltijd op woensdag en zaterdag, geassisteerd door haar echtgenoot Erik, die haar naar de baan begeleidde. Ook nam zij in die tijd vele administratieve zaken van de club voor haar rekening.
Afgelopen december werd zij helaas getroffen door het Coronavirus, wat in eerste instantie goed door haar werd doorstaan. Echter haar weerstand ging hierdoor wel achteruit , hetgeen haar gezondheid niet ten goede kwam en uiteindelijk toch leidde tot haar overlijden.
Ons Kinnehim verliest in haar een fantastische voorzitter, beleidsmatig niet te evenaren, aimabel voor een ieder die op de baan verscheen, tot op het laatst betrokken bij de vereniging .
Ons Kinnehim is haar dan ook heel veel dank verschuldigd, wij gedenken haar met groot respect.
Wij wensen Erik, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het grote verlies van hun Rita.
Namens het bestuur LBKB Ons Kinnehim,
Rita Schrijber, secretaris.

Rouwkaart mw Rita Klasen-Stoof

Reacties

Henny van de Burgt

In de korte tijd dat ik Rita heb mogen leren kennen in Ons kinnehim.
Een geweldige sportvrouw in hart en nieren ! Ik zal haar missen op de baan en in haar vertrouwde aanwezigheid in de rolstoel voor een praatje.

Ingrid de Jong

In de korte tijd dat ik Rita heb gekend werden we al gauw vrienden. Er was een klik, die opging in een hartelijke knuffel bij komen en gaan. Lieve Rita, wat zal ik je knuffels missen. Je was een kanjer.

Marian Koster

Wat een droevig bericht Rita was altijd zo betrokken bij iedereen. We gaan haar missen

Henry Frost vrij onverwachts overleden

Haarlem, 8 januari 2021

Ons bereikte het droeve bericht, dat vrij plotseling Henry Frost is overleden. Henri ‘s leven was bowls, vele jaren heeft hij zich ingezet de bowlssport te promoten, als speler, coach, scheidsrechter, en als bestuurder.  Kortom, Henry was bowls puur sang. Velen hebben heel veel van hem geleerd de bowlssport betreffende. Hij was een graag geziene gast in den lande, maar voor ons vooral op onze green aan de Zomervaart.

Wij wensen Annelies ,de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Wij gedenken Henry met heel veel respect.

Bestuur LBKB Ons Kinnehim

Lenie van Gunsteren overleden

Haarlem, 1 augustus 2020

Heden bereikte ons het droeve bericht dat één van onze oudste leden, Lenie van Gunsteren is overleden. Tot vorig jaar september speelde zij op de dinsdagmiddag en woensdagmorgen en was zij een speelster, die werkelijk niet voor een kleintje vervaard was, een geduchte tegenstander voor velen.

We zullen haar missen. Lenie is bijna 96 jaar geworden.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Bestuur LBKB Ons Kinnehim.

Rouwkaart Lenie van Gunsteren

Adje Soffers overleden

Haarlem, 13 juni 2020

Helaas kregen wij het droeve bericht, dat Adje Soffers vanmorgen, zaterdag 13 juni om 11 uur, na een kort ziekbed is overleden. Op 20 juni zou zij 72 jaar zijn geworden. Adje was vanaf de oprichting van OSV Bowls Breda (23 juli 1992) lid van die vereniging en was behalve als speelster ook vele jaren actief als Umpire. Bij vele bowls verenigingen in Nederland, dus ook bij ons,  was zij een goede bekende en graag geziene gast, als speelster en als Umpire.

De hele Nederlandse bowls gemeenschap verliest in Adje een zeer gewaardeerd en geliefd persoon.

Wij wensen de familie van Adje veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur LBKB Ons Kinnehim

Jan Heijne overleden

Haarlem, 17 april 2020

Ook deze week kregen wij het droeve bericht, dat Jan Heijne, jarenlang lid van onze vereniging tot vorig najaar, het Coronavirus niet heeft overleefd.
Vanwege zijn broze gezondheid moest hij het laatste najaar afzien van het bowlsspelen en is hij verhuisd naar Zorgcentrum Kennemerduin te Heemstede, alwaar zijn vrouw reeds verbleef.
Door deze omstandigheden is een lang verblijf aldaar hen helaas niet gegund.
Wij wensen zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het Bestuur van Ons Kinnehim

Simon Ouwerkerk overleden

Haarlem, 14 april 2020

Deze week bereikte ons het droeve bericht, dat Simon na een kort ziekbed is overleden. Na het verzenden van onze e-mail betreffende de gang van zaken
voor het zomerseizoen antwoordde hij nog per e-mail aan Rita Klasen, dat hij weliswaar in het ziekenhuis lag, maar dat hij zijn verplichtingen aan de club zou nakomen.
Nadat hij uit Spanje was teruggekeerd, bleek dat hij van daaruit het Coronavirus had meegenomen.
Ineens verslechterde zijn situatie met alle droevige gevolgen van dien.
We verliezen in Simon een bowlsvriend van het eerste uur, je kon altijd op hem rekenen, altijd enthousiast.
Wij wensen zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het Bestuur van Ons Kinnehim.

Reactie Frans Poeltuyn:

Slaap en de dood zijn tweelingbroeders