Archief-OnsKinnehim

Ingrid de Jong, onze nieuwe voorzitter a.i.

Na de trieste weken door het wegvallen van onze voorzitter, Rita Klasen, die zo veel voor de club heeft betekend, moeten we toch vooruit kijken. Het is fijn te kunnen mededelen, dat ons lid, Ingrid de Jong, bereid is de plaats van Rita in te nemen als voorzitter, als ad interim tot het verstrijken van de officiële termijn.  Ingrid kent het klappen van de bowlszweep, voor haar vertrek naar het buitenland heeft zij diverse bestuurlijke functies bekleed binnen de NIOBB en het clubgebeuren.

Door de gebeurtenissen hebben we als bestuur een update gemaakt hoe nu verder. Omdat Rita Klasen veel taken deed wat onder het secretariaat valt, neemt Rita S. dit over. We werken in het bestuur nu als volgt.

Ingrid de Jong        –    voorzitter a.i.
Rita Schrijber         –    secretaris
Winda Lo               –    penningmeester
Betty Schiltman     –    wedstrijdsecretariaat
Marian Koster       –    algemene zaken

Jan Dolieslager, Wim Grillis (ziet af van een functie) en Jan Kulk staan in voor het onderhoud van de baan.
Ondersteuning bij het computergebeuren krijgen we van ons lid Paul Klappe, waarvoor hulde.
Ineke Nagtegaal en Frans Poeltuyn verzorgen de competitiestanden weer in het komende seizoen.

J.l. zaterdag hebben we als d.b.bestuur de financiële stukken van 2020-2021 behandeld en de begroting 2021 als bestuur goedgekeurd.
We proberen zo veel mogelijk de statuten te volgen, in deze coronatijd valt dat niet mee; we mogen en kunnen nog steeds geen ALV houden.
Het werk moet echter doorgaan, de uitnodigingen voor het komende speelseizoen zijn de deur uit. We kunnen nog outdoor spelen!
We blijven onze leden zo goed mogelijk informeren.

Haarlem, 28 februari 2021
Bestuur LBKB Ons Kinnehim

Restant wedstrijden na de corona

Haarlem, 29 juli 2020

Hierbij het schema van de resterende wedstrijden en evenementen voor het outdoor-seizoen 2020, After-Corona zogezegd, zowel in .docx als in .pdf formaat.
After Corona wedstrijden.docx
After Corona wedstrijden.pdf

Let wel: de Algemene Ledenvergadering 2020 staat er nog niet bij! Hier moet nog een corona-vriendelijke oplossing voor gevonden worden. Nadere berichtgeving volgt nog.

Let op!
Per 29 juli heeft de voorzitter de volgende wijzigingen in het programma per e-mail doorgegeven:

Aan de leden
• Op veler verzoek van de spelers/speelsters is besloten dat het toernooi de Australian Pairs dat op 22 en 23 augustus gehouden zou worden naar 1 dag wordt verschoven t.w. zaterdag 22 augustus (omdat de meeste 2 dagen te veel vinden).
Ook zal er geen anderhalf uur gespeeld worden per wedstrijd maar 10 ends. Het toernooi begint om 10.30 uur (inschrijfgeld 10 euro p.p). Inschrijven vanaf aanstaande zaterdag 1 augustus op de baan (daar ligt een lijst). Het is wel dat er niet meer dan 16 teams mogen meedoen, dus vol is vol.
• De wedstrijd van het nazomer toernooi wordt een week verschoven naar 19 september (met lunch).
• De vrijwilligers borrel blijft gewoon 26 september.
• Met de Outdoor gaan we zo lang als het weer het toelaat door.
• De zaterdag kan er ook gespeeld worden vanaf 10.30 uur tot 14.00 uur; de planning is om dit erin te houden ook in het nieuwe seizoen. Mits er geen toernooi is.Alles wordt gespeeld onder de richtlijnen van de RIVM, dus: voelt u zich niet lekker, griepklachten of verkouden, blijf dan thuis!

Leden van Ons Kinnehim in het nieuw!

Haarlem, 18 juni 2020.

Het werd hoog tijd, dat onze clubleden in het nieuw werden gestoken, het vorige clubshirt dateert al weer van jaren geleden en was een beetje uit de tijd.
Enkele maanden geleden, al voor de coronacrisis, is het bestuur aan de slag gegaan en in overleg met ons lid Frank de Vries, die in Thailand woont en daar zijn relaties heeft, is hem een ontwerp gezonden, wat aldaar goed ten uitvoer kon worden gebracht.
Vorige week zijn ze binnen gekomen en Rita Klasen heeft het shirt gepresenteerd aan alle leden op de Zomervaart. Wat een ontvangst!
Het is werkelijk door iedereen, maar ook door iedereen, enthousiast ontvangen.
Binnenkort als we ons weer kunnen presenteren na deze coronatijd, zijn we als clubspeler heel herkenbaar, en zo moet het ook! De foto toont onze enthousiaste speler/vrijwilliger Wim Grillis.

Bestuur Ons Kinnehim

Voorbereiden op de opening van het seizoen

13 mei 2020
Zoals de voorzitter al schreef, willen we 25 mei weer beginnen met spelen op de Zomervaart. Daar zijn wel wat voorwaarden en restricties aan verbonden door de gemeente.
Vanmorgen zijn Betty Schiltman, Rita Schrijber, Jan en Ellie Dolieslager en ik bezig geweest om een opzet te maken van tafels en stoelen, inrichting van kantine, toilet en hoe de aanwijzingen gelegd moeten worden. Dat alles om te voldoen aan de eisen rondom het virus.
Alhoewel we volgende week verder gaan met de werkzaamheden, zoals het aanleggen van tape op de grond, etc. wilde het bestuur toch alvast wat foto’s op de website plaatsen. Op deze manier kunnen de leden alvast kennis maken met hoe het eruit gaat zien.
Volgende week -mits we klaar zijn met bepijling- volgen de nieuwe foto’s die deze weer vervangen.

Ingrid de Jong

Update 20 mei: de belijning en bepijling zijn gereed dankzij de inzet van diverse vrijwilligers, dus hieronder de nieuwe foto’s.

Laatste nieuws over de huidige situatie wat betreft het spelen

1 mei 2020
Hierbij in Word- (docx) en Pdf-formaat de brief van de voorzitter van 1 mei 2020, met een update over de stand van zaken rond het spelen in corona-tijd, zowel outdoor als indoor en onze Algemene Ledenvergadering.

Klik hieronder op een van de bestanden om de brief te openen.

Update 1 mei van de voorzitter over de ontwikkelingen rond het Corona-virus (.docx).
Update 1 mei van de voorzitter over de ontwikkelingen rond het Corona-virus (.pdf).

Nieuwsbrieven archief