Vrijwilligersborrel 2021 supergezellig

Vrijwilligersborrel afgelopen zaterdag supergezellig.

Afgelopen zaterdag hield Ons Kinnehim haar vrijwilligersborrel op de baan. Vanaf 4 uur was er een zeer aangename sfeer, de vrijwilligers vonden het leuk nu eens met elkaar het wel en wee van de vereniging door te spreken.

Allereerst werden zij toegesproken door onze nieuwe voorzitter, Ingrid de Jong, ieder op zijn merites kreeg een compliment. Natuurlijk, met elkaar, hoe klein soms het radertje ook is, zorgen wij ervoor dat de vereniging optimaal functioneert.

Dat blijkt ook weer uit het enthousiasme van de spelers: de baan is altijd optimaal verzorgd door Wim, de kantine draait op de vele handen van Betty,  Elly, Tiny, Rita en Ida.

Paul helpt de leden van het bestuur met de computerproblemen, Ineke en Frans houden de standen bij van de competitiedagen en Ruud verzorgt de website. Zijn echtgenote, Winda, verzorgt als bestuurslid natuurlijk de cijfertjes, geen geringe job!

Wouter, vergezeld van zijn echtgenote An, zal in de toekomst de wedstrijden coördineren.

De borrel werd omlijst met  een heerlijk buffetje, iedereen liet het zich goed smaken.

Kortom, gezelligheid ten top !

Bijgaand een paar foto’s van de borrel.