Het Corona-virus: een brief van de voorzitter

Het corona-virus raakt ook onze vereniging: de indoor-competitie in Haarlem-Noord is al gestaakt en zoals het er naar uit ziet zal ook de start van het outdoor-seizoen in de problemen gaan komen.
De voorzitter heeft daarom de volgende brief uit doen gaan. Mocht u deze niet per e-mail ontvangen hebben dan kunt u deze hieronder openen.