Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering LBKB Ons Kinnehim

Beste leden,

Besloten is de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging te houden op

woensdag 6 mei a.s., 10.30 uur op de Zomervaart.

De agenda met de onderliggende stukken zullen u tijdig worden toegezonden.

Het Bestuur van LBKB Ons Kinnehim