Gewijzigde openingstijden per 25 april 2022

Beste leden,

Omdat er op de woensdagavond weinig animo is om te spelen, is besloten die te laten vervallen ( dus alleen de avond). In plaats daarvan hopen we dat de vrijdagavond wat meer bezocht kan gaan worden.  De vrijdagavond kan -net als voorheen- vrij gespeeld worden van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Deze wijzigingen gaan in per 25 april 2022.

Het bestuur van Ons Kinnehim.