Datum NK Fours gewijzigd

De datum van de NK Fours, die gehouden wordt op de Zomervaart is gewijzigd van zaterdag 11 juni naar zondag 12 juni a.s.
Inschrijving voor dit NK dient u zoals gebruikelijk via de NIOBB site te doen.

Bestuur Ons Kinnehim.