Openingstijden winterseizoen 2021-2022

Zoals u weet spelen wij per afgelopen jaar het gehele jaar door zolang het weer het toelaat op de Zomervaart te Haarlem. De z.g. Randstadcompetitie eindigt dit jaar in de week van half oktober a.s., waarna wij overgaan op vrij spelen, en wel op de maandagmorgen, de donderdagmorgen (op veler verzoek i.p.v. de woensdagmorgen) en de zaterdagmorgen.

De speeltijden zijn:

Maandagmorgen                            van 10.30 uur tot 13.30 uur

Donderdagmorgen                        van 10.30 uur tot 13.30 uur

Zaterdagmorgen                             van 10.30 uur tot 13.30 uur

Graag maken wij een inventarisatie wie wij op deze dagen kunnen verwachten.  Heeft u dit nog niet al doorgegeven, neem dan even contact op met Betty Schiltman of Rita Schrijber. Let wel: dit is geen verplichting, alleen ter informatie.