JAN HEIJNE OVERLEDEN.

Ook deze week kregen wij het droeve bericht, dat Jan Heijne, jarenlang lid van onze vereniging tot vorig najaar, het Coronavirus niet heeft overleefd.
Vanwege zijn broze gezondheid moest hij het laatste najaar afzien van het bowlsspelen en is hij verhuisd naar Zorgcentrum Kennemerduin te Heemstede, alwaar zijn vrouw reeds verbleef.
Door deze omstandigheden is een lang verblijf aldaar hen helaas niet gegund.
Wij wensen zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het Bestuur van Ons Kinnehim