Uitnodiging Australian Pairs IBC Charlois 20 maart 2020

Op 20 maart as. organiseert de IBC Charlois weer haar jaarlijkse Australian Pairs toernooi. Inschrijving staat open voor maximaal twee teams per club. Meer info (kosten, locatie e.d.) staat in de bijlage. Opgave graag ruim op tijd bij Betty Schiltman: zij zal de aanmelding van eventuele geïnteresseerden doen bij de IBC Charlois.

Klik voor de bijlage van IBC Charlois